5 min przeczytaj

Chociaż gospodarka USA radzi sobie bardzo dobrze w tym roku, istnieją pewne oznaki, które ujawniają problem w najbliższej przyszłości. Sprzedaż detaliczna w sierpniu 2018 r., Która ukazała się w 14/09/18, ujawniła duży problem gospodarki amerykańskiej, czyli niskie oszczędności konsumentów, które nie pozwalają na pomyślną gospodarkę USA i obywateli Stanów Zjednoczonych. Obywatele Stanów Zjednoczonych po wielkim kryzysie finansowym znaleźli duże salda pożyczek, które musiały spłacić się i nastąpiły po zakończeniu procesu oddłużania. Wynikało to w konsekwencji z niskich wydatków konsumpcyjnych, które stanowią 75% gospodarki USA, niższych nakładów na środki trwałe od przedsiębiorców, niskiej wydajności oraz ze względu na spadek stóp procentowych bliski zeru do wiosny 2009 r. I początek złagodzenie z banku Rezerw Federalnych sztucznego wzrostu cen aktywów, wzrostu cen domów w pobliżu najwyższego poziomu z 2008 r. w tym roku i wreszcie wzrostu globalnego długu do globalnego wskaźnika produktu krajowego brutto do najwyższego poziomu w historii.

Ponadto rynek krajowy w USA w ciągu ostatnich 5 miesięcy wykazuje tendencję spadkową, wzrost płac nie jest tak imponujący z historycznego punktu widzenia i biorąc pod uwagę fakt, że rynki futures na stopy procentowe uważają podniesienie stóp procentowych w dniu 26 września 2018 r. Za bardzo pewne, tym razem otoczenie makroekonomiczne nie przyczynia się do kontynuacji rajdu na rynku amerykańskim. Wreszcie, niskie tempo oszczędzania amerykańskiej gospodarki jest zgodne z dużym spłaszczeniem amerykańskiej krzywej dochodowości, co wskazuje na niski wzrost wydajności, niższe perspektywy wzrostu i niższą inflację w średnim i długim okresie. Z drugiej strony wyższa stopa oszczędności w gospodarce prowadzi do wyższej stopy wzrostu zgodnie z teorią wzrostu endogenicznego, a tym razem nie jest tak.

Poniższy wykres amerykańskiej stopy oszczędności osobistych jest bardzo orientacyjny:

Źródło: Economics handlowe

Giełda w USA kontynuuje swój rosnący i stabilny trend, ale tylko inwestycje zwiększające się rozwijają, a lepsze wyniki amerykańskiego sektora użyteczności publicznej wymagają rozwagi i ostrożności, ponieważ jest to zgodne z nadchodzącym spowolnieniem gospodarczym, a także małe dodatnie wyniki amerykańskiego sektora finansowego są spójne ze spłaszczeniem amerykańskiej krzywej dochodowości, ponieważ inwestorzy są obawia się rychłej inwersji krzywej dochodowości, co spowoduje spadek cen akcji instytucji finansowych, ponieważ banki tradycyjnie pożyczają długoterminowo i pożyczają krótkoterminowo.

Również fakt, że tylko amerykański rynek papierów wartościowych odnotowuje pozytywne wyniki z roku na rok to lepsze wyniki spółek Faang, które stanowią większość zysków indeksowych S & P 500 i są uważane za akcje o wysokim wzroście. Tak długo, jak te akcje będą lepsze od wyników, a także indeks Russell 2000 nie spadnie na obszar korekty, rynek hossy będzie kontynuowany. Pozytywne czynniki, które wskazują na kontynuację amerykańskiego hossy to niskie stopy procentowe z perspektywy historycznej, niska inflacja i wysokie oczekiwania co do rentowności amerykańskiej korporacji. Wreszcie negatywnymi czynnikami są negatywne czynniki na europejskich i wschodzących rynkach akcji, ostatnie duże rozszerzenie deficytu bilansu handlowego USA i nasilona wojna handlowa między USA i jej partnerami handlowymi.

Poniższa tabela wykresów indeksów giełdowych Faanga jest bardzo odkrywcza:

Źródło: Trading viewTrade teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
76% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-09-17 14:00:48

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.