7 min przeczytaj

Poprzedni tydzień handlowy nie ukrywał niespodzianek w komunikatach makroekonomicznych. W szczególności deficyt na rachunku obrotów bieżących w USA był niższy niż oczekiwano, ponieważ chociaż Stany Zjednoczone osiągają duży deficyt bilansu handlowego i deficyt bilansowy 3,5%Wprowadzone obniżki podatków w tym roku pomogły w repatriacji kapitału spółek wielonarodowych z zagranicy i zwiększeniu nadwyżki bilansowej sektora prywatnego w USA. Z drugiej strony, pozwolenia na budowę i istniejąca sprzedaż domów były gorsze niż oczekiwano, potwierdzając sześciomiesięczny trend spadkowy na rynku nieruchomości, a PMI composite i indeks usług PMI były niższe niż oczekiwano, ale wyższe niż 50 punktów, które wyróżniają wzrost produkcji od skurczenia. Osiągnięcie 2 poprzednich wskaźników nastąpiło 4 lata temu.

W przyszłym tygodniu zostanie ogłoszone we wtorek amerykańskie zaufanie konsumentów z sierpnia, które zanotowało najwyższy odczyt z ostatnich 14 lat w poprzednim miesiącu, nowa sprzedaż domów w sierpniu w środę, która spadła w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy. tendencja, produkt krajowy brutto za drugi kwartał w USA w czwartek, który osiągnął najwyższą wartość w sierpniu, aw piątek sierpniowy indyjski wskaźnik zaufania konsumentów w USA, który znajduje się w trendzie wzrostowym i amerykańskiej inflacji bazowej w sierpniu, kiedy to ostatnie 3 miesiące osiągnęły cel banku Rezerwy Federalnej.

Najważniejszym wydarzeniem makroekonomicznym tego tygodnia jest jednak konferencja i ogłoszenie banku Rezerwy Federalnej na temat podwyżek stóp procentowych w środę, które według niektórych rynków kontraktów terminowych są pewne. Ale Amerykańska krzywa rentowności w poprzednich stopach procentowych podnosi spłaszczone więcej niż można się spodziewać, ujawniając problem gospodarki USA, która jest niską produktywnością i wzrostem płac anemicznych. Bank Rezerwy Federalnej nie ma innej alternatywy niż podniesienie stóp procentowych, biorąc pod uwagę, że gospodarka Stanów Zjednoczonych osiągnęła swój podwójny cel, jakim jest pełne zatrudnienie, a 2% inflacja bazowa jest rzadkością. Wreszcie, ze względu na wcześniej wspomniane problemy gospodarki amerykańskiej, wynik będzie następnych 3 miesięcy amerykańskiej krzywej dochodowości, aby przejść do inwersji.

Indeks S & P 500

Amerykański rynek hossy kontynuuje niepowstrzymany trend wzrostowy, a poprzedni tydzień Indeks S & P 500 odnotował nowy rekord wszechczasów. Wartość godziwa indeksu S & P 500, biorąc pod uwagę spodziewane zyski w forintach za 2018 r., To poziom 3000 punktów, a najbardziej prawdopodobny jest fakt, że amerykański rynek giełdowy zbliży się do niego. Ale nie wolno nam zapominać o środkowych wyborach w USA w listopadzie 2018 r., Kiedy prezydent Trump ogłosi nową rundę obniżek podatków, która przegrzeje amerykańską gospodarkę. Rezultatem w połączeniu z już wdrożonymi cłami amerykańskimi w Chinach i Europie będzie wyższa inflacja, niższe tempo wzrostu i większa nierównowaga fiskalna, które doprowadzą gospodarkę USA do stagflacji, spowolnienia gospodarczego, a następnie recesji. Innymi słowy, zyski z obniżek podatkowych zostaną zaabsorbowane przez podwyżki cen krajowych w USA. Jednak dopóki indeks giełdowy Faang nie wejdzie na terytorium bessy, a inwestycje w akcje będą rosły, rynek hossy będzie kontynuował rosnącą drogę.

Z drugiej strony, zgodnie z długoterminowymi modelami ekonometrycznymi w historii amerykańskiego rynku akcji, kiedy 80% spółek z indeksu S & P pobiło prognozy wyników, po czym nastąpiła duża korekta lub najgorszy rynek. Również, na uwagę zasługuje największy obecnie realizowany program odkupów akcji po 2008 r. od spółek indeksowych S & P 500, ponieważ te podobieństwa w połączeniu z gwałtownym spadkiem cen wszystkich kryptowalut i po spadku cen obligacji rządowych w USA uzasadniały połowę analizy międzyrynkowej i pozostały po raz pierwszy stanem zapasów i po tym, jak towary spadły, by potwierdzić analizę międzyrynkową teoria.

Trzy znaki, które doprowadzą do powstania amerykańskiego rynku akcji, to duże ceny akcji, które spadną przed cenami akcji o niskiej kapitalizacji, amerykańskimi producentami samochodów i cenami zapasów chemicznych, aby wejść na bessy, ponieważ mają one najwyższy poziom dźwigni operacyjnej a na koniec cena rynkowa amerykańskiego rynku ropy naftowej przekroczyła poziom 80 dolarów, co doprowadzi gospodarkę USA do stagflacji, wyższych stóp dyskontowych dla akcji i niższych cen akcji. Wreszcie, te trzy wspomniane znaki spowodują znaczne zmniejszenie premii kapitałowej w stosunku do amerykańskiej premii historycznej, a natychmiastowe zmniejszenie globalnych zapasów.

Poniższy wykres giełdowy Forda ujawnia prawdę:

Źródło: StreetTrade teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
76% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-09-24 20:43:29

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.