7 min przeczytaj

Przeniesienie średniej zbieżności / rozbieżności lub MACD jest jednym z najprostszych i najskuteczniejszych oscylatorów pędu jaki kiedykolwiek powstał. MACD jest wskaźnikiem momentu pędu. Wskaźnik został opracowany przez Geralda Appel'a pod koniec lat siedemdziesiątych.

Jak działa MACD?

Ten wskaźnik jest dobrze dostosowany do identyfikacji punktów wejścia i wyjścia. MACD dostarcza odpowiednie sygnały na początku i na końcu trendu.

Szybkie i wolne linie

Może się wydawać, że zrozumienie zasad leżących u podstaw MACD jest trudniejsze niż zastosowanie wskaźnika w praktyce. Aby lepiej zilustrować logikę ruchomej średniej zbieżności / rozbieżności, możemy odwoływać się do wykładniczej średniej kroczącej (EMA) z okresami 12 i 26.

MACD to instrument oparty na liniach EMAMACD to instrument oparty na liniach EMA

Poniższe spostrzeżenia można uzyskać, patrząc na obrazek powyżej:

 • Przecięcie dwóch ruchomych linii średnich na wykresie cenowym odpowiada przecięciu szybkiej linii MACD (niebieska) i poziomej linii zerowej. Wartość MACD jest równa różnicy między wykładniczymi ruchomymi średnimi z odpowiadającymi okresami.
 • Wolna (pomarańczowa) linia w oknie wskaźnika MACD jest średnią linii MACD (niebieska).
 • Zielone i czerwone paski

  Można również zauważyć, że obok niebieskich i pomarańczowych linii MACD używa zielonych i czerwonych pasków.

  Zielony i czerwony pasek wskazują odległość między wolnymi i szybkimi liniami MACDZielony i czerwony pasek wskazują odległość między wolnymi i szybkimi liniami MACD

  Zielone paski pojawią się w oknie MACD, gdy:

  1. szybka linia znajduje się powyżej wolnej linii, a odległość między dwiema liniami wzrasta;
  2. szybka linia znajduje się poniżej wolnej linii, a odległość między dwiema liniami maleje.

  Czerwone paski pojawią się w oknie MACD, gdy:

  1. szybka linia znajduje się poniżej wolnej linii, a odległość między dwoma liniami wzrasta;
  2. szybka linia znajduje się powyżej wolnej linii, a odległość między dwiema liniami maleje.

  Może się to wydawać nieco skomplikowane, ale ogólna idea krat jest prosta. Gdy niebieska linia porusza się szybciej lub porusza się wolniej niż pomarańczowa linia, MACD wyświetla zielone paski. W przeciwnym przypadku słupki staną się czerwone.

  Ustawienia MACD dla transakcji dziennych

  Aby użyć wskaźnika MACD w handlu dziennym, kliknij przycisk "Wskaźniki" w lewym dolnym rogu ekranu. Następnie wybierz MACD z listy możliwych wskaźników.

  Konfigurowanie wskaźnika. Krok pierwszyKonfigurowanie wskaźnika. Krok pierwszy

  Kliknij "Zastosuj", jeśli chcesz użyć wskaźnika ze standardowymi parametrami. Lub możesz ustawić szybkie, wolne i okresy sygnału w otwartej karcie.

  Konfigurowanie wskaźnika. Krok drugiKonfigurowanie wskaźnika. Krok drugi

  Czułość wskaźnika można zwiększyć, skracając szybki okres i zwiększając wolny czas.

  Jak używać wskaźnika w handlu dziennym?

  Dzięki złożonemu charakterowi wskaźnika istnieje kilka sposobów na wprowadzenie MACD do działania.

  Przejścia linii sygnału. Tendencja wzrostowa jest oczekiwana, gdy pojawia się szybka linia i przekracza linię wolną. Spodziewany jest trend zniżkowy, gdy pojawia się szybka linia i przekracza wolną linię.

  Przekierowanie linii sygnałowej jako wskaźnik trendu zwyżkowegoPrzekroczenie linii sygnału jako wskaźnik trendu zwyżkowego

  Interlinia między liniami. Trend wzrostowy jest oczekiwany, gdy szybka linia przesuwa się powyżej linii zerowej, aby uzyskać dodatni wynik. Spodziewany jest trend zniżkowy, gdy szybka linia przesuwa się poniżej linii zerowej, aby obrócić wynik ujemny.

  Crossline w linii centralnej jako wskaźnik trendu zwyżkowegoCrossline w linii centralnej jako wskaźnik trendu zwyżkowego

  Rozbieżności. Rozbieżności pojawiają się, gdy wykres cen i wykres MACD pokazują ruch skierowany przeciwnie. Uboga dywergencja powstaje, gdy zabezpieczenie zapisuje niższy poziom niski, a MACD tworzy wyższy poziom niski. Niedźwiedzia dywergencja powstaje, gdy bezpieczeństwo zapisuje wyższą wartość, a linia MACD tworzy niższą wartość. Rozbieżność może być oznaką zbliżającego się odwrócenia tendencji.

  Rozbieżność jako wskaźnik zbliżającego się odwrócenia tendencjiRozbieżność jako wskaźnik zbliżającego się odwrócenia tendencji

  MACD daje handlowcom możliwość jednoczesnego wykorzystania wskaźnika trendu i wskaźnika momentu. Może być stosowany zarówno w krótkich, jak i długich odstępach czasu, co czyni go doskonałym narzędziem w rękach profesjonalisty.

  Handluj teraz

  UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.
  Zgodnie z wymogami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), handel opcjami binarnymi i cyfrowymi jest dostępny tylko dla klientów sklasyfikowanych jako klienci profesjonalni.

  OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

  Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
  73% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą.
  Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


  Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
  Data publikacji: 2019-01-11 14:00:08

  Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.