6 min czytaj

Nie jest tajemnicą, że ruchy walut i cen aktywów są przypisywane zmianom makroekonomicznym. Wskaźniki ekonomiczne służą jako narzędzie analizy do oceny stanu gospodarki i możliwych okazji inwestycyjnych. Są publikowane przez rząd, organizacje non-profit lub firmy prywatne. Zwracanie uwagi na niektóre raporty pomoże ci zrozumieć kierunek, w jakim zmierza gospodarka.

Wszystkie wskaźniki można podzielić na trzy grupy.

Główne wskaźniki

Wskaźniki te zmieniają się, zanim rynek ma szansę pójść w jednym kierunku. W związku z tym dają sygnały o zmianach warunków i możliwych przyszłych wydarzeniach gospodarczych. Takimi wskaźnikami są: podaż pieniądza, indeksy nastrojów, spready rentowności obligacji, indeksy giełdowe i sprzedaż detaliczna.

Wskaźniki opóźniające

Zazwyczaj publikowane są po pewnych wydarzeniach gospodarczych. Odzwierciedlają one ustalone warunki ekonomiczne. Większość z nich wyprowadzana jest w określonym harmonogramie (dziennym, tygodniowym, miesięcznym), który umożliwia ekspertom i inwestorom przygotowanie i planowanie. Do wskaźników opóźniających należą: stopa inflacji, stopa bezrobocia, PKB itp.

Wskaźniki zbieżności

Wskaźniki te dostarczają informacji o aktualnym stanie gospodarki, na przykład o dochodach osobistych i wskaźnikach produkcji przemysłowej.

Przyjrzyjmy się bliżej stopie inflacji i rozbijmy ją, aby zobaczyć, jak wpływa ona na gospodarkę i na co zwracać uwagę.

Handlowcy preferują różne instrumenty w zależności od inflacji

Czym jest inflacja

Wpływ inflacji na gospodarkę i wszelkiego rodzaju instrumenty finansowe jest olbrzymi. Zwiększa ceny towarów i usług oraz wpływa na siłę nabywczą walut. Inflacja jest dobrym wskaźnikiem zwrotu z inwestycji, jaką musi utrzymać inwestor, aby zachować określony standard życia.

Jakie mogą być źródła inflacji? Łańcuch inflacji jest cyklem:

Popyt-pull inflacja występuje, gdy rośnie popyt na towary, ale podaż pozostaje taka sama. Dostawcy nie mogą zaspokoić nagle rosnącej potrzeby towarów, ponieważ potrzebują nowych inwestycji i podnoszą ceny.

Nacisk na koszty inflacja wynika z szybkiego wzrostu kosztów produkcji: cen energii, podatków, płac. Podaż towarów spada wraz ze wzrostem cen, co nieuchronnie prowadzi do inflacji.

Czy inflacja jest dobra czy zła?

Wysoki inflacja zmniejsza siłę nabywczą pieniądza i utrudnia przedsiębiorstwom dostosowanie się do rosnących cen. Obniża realne stopy procentowe, co jest niekorzystne dla inwestorów w obligacje i pożyczkodawców, ale dobre dla emitentów i kredytobiorców.

Niska inflacja sprawia, że ​​przedsiębiorstwa mniej chętnie inwestują i zwiększają produkcję, co prowadzi do obniżki płac, wzrostu bezrobocia i spadku popytu, a ostatecznie powoduje kurczenie się gospodarki. Oznacza to, że optymalne jest utrzymanie inflacji na zrównoważonym poziomie, aby pomóc prosperować gospodarce.

Wszystkie główne wydarzenia gospodarcze można znaleźć w "Kalendarzu gospodarczym"

Wskaźniki inflacji to CPI (indeks cen konsumpcyjnych), PPI (Indeks cen producentów) i PCE (wydatki na konsumpcję osobistą) i są one zwykle publikowane co miesiąc. Wskaźnik CPI opiera się na koszyku towarów z odważnikami w koszu ustalonym na kilka lat. Jest to praktyczny wskaźnik, który jest szybko obliczany. PCE obejmuje koszyk towarów, który ciągle się zmienia i uwzględnia substytucje towarów, jednak nie wszystkie dane są dostępne co miesiąc – ten indeks może być korygowany kilka razy w ciągu miesiąca.

Zwykle, pomijając wszystkie inne czynniki, wzrost inflacji miałby pozytywny wpływ na towary, akcje surowcowe, metale szlachetne i nieruchomości. Z drugiej strony oznaczałoby to spadek w przypadku obligacji, akcji i waluty lokalnej. Jednak inflacja nie jest jedynym elementem, który wpływa na gospodarkę, dlatego bardzo ważne jest, aby nie tylko polegać na jednym, ale również śledzić inne główne wskaźniki.

Do platformy

UWAGA: ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.
Zgodnie z wymogami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), handel opcjami binarnymi i cyfrowymi jest dostępny tylko dla klientów sklasyfikowanych jako klienci profesjonalni.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
73% detalicznych kont inwestorów traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2019-01-30 10:23:42

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.