7 min przeczytaj

The Williams% R (zwykle nazywane Williams Percent Range lub Williams Overbought / Oversold Index) jest prostym, ale skutecznym narzędziem analizy technicznej, które sprawdza się przy określaniu poziomu wykupienia i wyprzedania. Wskaźnik ten doskonale sprawdzi się w interwałach dziennych, dziennych, tygodniowych i miesięcznych. Będąc oscylatorem, porusza się od 0 do -100 i jest bardzo zbliżony do stochastycznego w sposobie, w jaki działa. Aby skutecznie używać% R, musisz zrozumieć, jak to działa, do czego jest zdolny i jakie są jego ograniczenia.

Jak to działa?

% R Williamsa jest wskaźnikiem typu oscylatora, który jest dość podobny do Oscylatora Stochastycznego, a jedyną różnicą jest ich skala. The Williams Percent Range używa skali od 0 do -100, natomiast dla Stochastic odczyty wahają się od 0 do 100. Stochastic może również pochwalić się średnią ruchomą, wykorzystywaną jako źródło sygnałów zwrotnych.

% R firmy Williams porównuje bieżącą cenę z cenami w okresie obserwacji wstecz

Okres, którego domyślnie używa% R, wynosi 14 świec. Wskaźnik obejmuje zatem okres 14 godzin dla wykresu 1H i 14 tygodni dla wykresu 7D. Można go jednak zmienić, aby zwiększyć czułość instrumentu (alternatywnie, aby zmniejszyć liczbę fałszywych sygnałów). Wskaźnik pokazuje, jak bieżąca cena jest porównywana z najwyższą ceną w ustalonym okresie.

Teraz, do odczytu wskaźnika. Gdy zbliżą się do zera, oznacza to, że obecna cena zbliża się (lub wyższa) do najwyższej ceny, obserwowanej w wybranym okresie. Kiedy przeciwieństwo jest prawdziwe, a wskaźnik osiąga próg -100, aktualna cena jest niższa niż najniższa cena w danym okresie. Wreszcie, gdy odczyty wahają się w połowie kanału, aktualna cena jest równa średniej cenie okresu wstecznego.

Jak złożyć wniosek?

Istnieje kilka sposobów na to, żeby Williams% R działał. Wskaźnik ten jest najczęściej używany do określenia poziomów wykupienia / wyprzedania, zapewnienia potwierdzenia pędu i sygnałów handlowych.

Wykupienie / wyprzedanie

Gdy wskaźnik znajduje się powyżej -20, uznaje się, że zasób został wykupiony. Kiedy spada poniżej -80, zasób zostaje wyprzedany. Dobrą rzeczą jest to, że wskaźnik będzie używać obu odczytów domyślnie. W związku z tym nie trzeba dostosowywać ustawień przed włączeniem wskaźnika do działania. Nie pozwól, aby pozorna prostota tego narzędzia Cię zmyliła: wykup nie zawsze oznacza, że ​​cena spadnie, podobnie jak wyprzedanie niekoniecznie oznacza, że ​​akcja cenowa przejdzie przez dach.

Wykupienie / wyprzedanie może przydać się przy ustalaniu optymalnych punktów wejścia

Oczywiście wszystkie tendencje są odwrócone. Jednak poziomy wykupienia / wyprzedania nie mówią, kiedy oczekiwać odwrócenia. Takie sygnały mogą być używane do potwierdzenia odczytów, otrzymanych z innych wskaźników. Uważaj jednak na fałszywe i spóźnione sygnały, ponieważ są one dość powszechne w handlu z jednym wskaźnikiem i bez potwierdzeń.

Potwierdzenia pędu

W handlu momentum jest równie ważne jak kierunek tego trendu. Silny impet oznaczałby, że trend ma trwać dłużej. Niekorzystnie, gdy tempo słabnie, tendencja ta traci swoją siłę i można się spodziewać stagnacji, a nawet odwrócenia. Ten rodzaj informacji jest bardzo przydatny dla każdego przedsiębiorcy.

Wyobraź sobie, że zauważyłeś nowonarodzony trend zwyżkowy. Jeżeli% R osiągnie -20 i pozostanie powyżej, obecny trend prawdopodobnie będzie trwał. Jeśli jest odwrotnie, a% R pozostaje poniżej, tendencja może się wyczerpywać i dlatego można się spodziewać odwrócenia. To samo dotyczy negatywnych trendów. Kiedy wskaźnik jest poniżej -80, trend jest silniejszy i można oczekiwać, że będzie trwał. Kiedy przekroczy próg -80, możliwe jest odwrócenie.

Dwa razy z rzędu pozytywny trend kończy się, zanim% R osiągnie poziom wykupienia

Możliwe ograniczenia

Podobnie jak większość innych wskaźników, wskaźnik% R Williamsa nie powinien być używany samodzielnie, ponieważ zapewni wiele fałszywych i opóźnionych sygnałów. Podczas pracy z Williams Percent Range niektórzy handlowcy zbyt wcześnie wychodzą z trendu, tracąc znaczną część potencjalnego zysku. W związku z tym możliwe jest utrzymanie pozycji otwartej, o ile cena jest ogólnie wyższa (niższa dla pozycji krótkich), bez uwzględnienia sygnałów dostarczonych przez% R Williamsa. Należy pamiętać, że jest to nadal narzędzie handlowe, a nie strategia gotowa do użycia.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-10-02 12:54:44

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.