6 min przeczytaj

W obrocie wielkość jest miarą tego, ile aktywa jest przedmiotem obrotu w danym momencie. Niezwykle ważny wskaźnik, często pomijany zarówno przez nowicjuszy, jak i bardziej doświadczonych handlowców. Przeczytaj ten artykuł, aby lepiej zrozumieć pojęcie objętości i nauczyć się go używać w handlu.

Dlaczego to jest ważne?

Dlaczego śledzenie obrotów jest ważne? Czy nie dostajesz wszystkich niezbędnych informacji z cennika? Okazuje się, że wielkość ma rozszerzone implikacje. Jak już wiesz, wszystkie aktywa giełdowe zachowują się zgodnie z zasadą podaży i popytu. Im wyższa podaż (wszystkie pozostałe są sobie równe), tym niższa cena, tym wyższe zapotrzebowanie (wszystkie pozostałe są równe), tym wyższa cena. Mając to na uwadze, spróbuj sobie wyobrazić, kiedy liczba transakcji rośnie. Gdy uczestnicy rynku są niepewni i nic na temat przyszłej akcji cenowej nie można powiedzieć na pewno, aktywność handlowa spada, ponieważ dla coraz większej liczby handlowców niepewność (a tym samym ryzyko) staje się zbyt wysoka. Kiedy trend jest silny, a cena porusza się tylko w jednym kierunku, można zaobserwować rosnącą liczbę transakcji. Można zatem powiedzieć, że z reguły wolumen obrotu rośnie podczas silnego trendu i spadku w czasie płaskiego rynku.

Wskaźniki głośności w odpowiedniej zakładce

Należy pamiętać, że wolumen sam w sobie nie powinien być traktowany jako narzędzie decyzyjne. Jest to raczej narzędzie uzupełniające, które w połączeniu z innym wskaźnikiem może pomóc w podjęciu właściwej decyzji inwestycyjnej.

Jak zmierzyć objętość?

Istnieją trzy różne wskaźniki na platformie transakcyjnej IQ Option, która pomoże ci określić wolumen. Wszystkie trzy zostały ostatnio dodane i można je znaleźć, klikając przycisk "Wskaźniki", a następnie przechodząc do karty "Głośność".

Wolumen netto jest wskaźnikiem analizy technicznej, który jest obliczany przez odjęcie wolumenu przestojów od wolumenu uprick w określonym przedziale czasu. W przeciwieństwie do ogólnego wolumenu pomaga to w ustaleniu dominujących nastrojów na rynku. Kiedy wolumen netto jest poniżej 0, nastroje są uznawane za niedźwiedziowe, a większa liczba inwestorów chce sprzedać ten składnik aktywów. Kiedy wskaźnik znajduje się powyżej linii zerowej, nastroje są uważane za optymistyczne, a inwestorzy chętniej kupują aktywa.

Wskaźnik wolumenu netto

Oscylator objętościowy pokazuje nie rzeczywistą objętość, ale raczej zmianę objętości i jest identyczny w swoim projekcie do indeksu Względnego Siły. Gdy wskaźnik znajduje się powyżej środkowej linii i rośnie, objętość rośnie z przyspieszeniem. Kiedy wskaźnik znajduje się poniżej środkowej linii i spada, objętość spada z przyspieszeniem. Gdy wskaźnik jest zerowy, objętość pozostaje dokładnie taka sama.

Oscylator objętościowy

Objętość fali Weisa zajmuje objętość i organizuje ją na wykresy falowe. Na końcu dostajesz serię fal sprzedaży i zakupu. Innymi słowy, przenosi on objętość do innego wymiaru i pomaga inwestorom lepiej widzieć związek między działaniem ceny a wolumenem. Ten wskaźnik jest prawdopodobnie najbardziej złożony ze wszystkich trzech, ale zdecydowanie zasługuje na twoją uwagę.

Objętość fali Weisa

Jak widać, wszystkie trzy muszą coś zrobić z głośnością, ale robić to inaczej. Daj każdemu z nich szansę i sam zdecyduj, które wskaźniki lepiej pasują do Twojej osobowości / stylu handlu. Kto wie, może zechcesz użyć każdego z nich w zależności od warunków rynkowych.

Wolumen transakcji, gdy zostanie prawidłowo zidentyfikowany i zinterpretowany, może znacznie poprawić wyniki handlowe. W przeciwieństwie do większości innych wskaźników technicznych, wolumen nie czerpie swoich odczytów z samego cennika (z uwagi na to, że wolumen nie jest wyświetlany na wykresie cenowym).

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.
Zgodnie z wymogami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), handel opcjami binarnymi i cyfrowymi jest dostępny tylko dla klientów sklasyfikowanych jako klienci profesjonalni.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
73% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2019-01-16 14:38:00

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.