5 min przeczytaj

Korzystanie z Alligatora opiera się na założeniu, że jakikolwiek rynek finansowy wykazuje tendencje wzrostowe od 15% do 30% czasu, wykazując ruchy boczne w pozostałych obszarach. Wskaźnik Aligator dobrze wskazuje na okresy dużej zmienności rynku i może w związku z tym pomóc w określeniu optymalnych punktów wejścia i wyjścia.

Czym jest Alligator

Zasadniczo Alligator jest kombinacją trzech średnich ruchomych linii o różnych okresach, często nazywanych szczęką, zębami i wargami. Każdy z nich jest przesunięty w przód na określony czas, tak aby wszystkie trzy idealnie pasowały do ​​siebie. Podczas pracy z opcją IQ, oto jak będzie wyglądała standardowa konfiguracja:

1) Szczęka aligatora (czerwona) to 13-okresowa SMA, przesunięta w przyszłość o 8 pasków;

2) Zęby aligatora (pomarańczowe) to 8-okresowy SMA, przesunięty w przyszłość o 5 pasków;

3) Wargi aligatora (żółte) to pięciokrotny SMA, przesunięty w przyszłość o 3 kreski.

Aligator jest prawdopodobnie najłatwiejszym narzędziem do analizy technicznej, aby ominąć twoją głowę (choć nie do efektywnego wykorzystania w handlu). Podczas rynku płaskiego wszystkie trzy linie przesuwają się razem. Kiedy trend staje się oczywisty, ten drugi dryfuje. Tendencja jest niezbędna w każdej formie handlu. W związku z tym Alligator może ci bardzo pomóc.

Podczas pracy z opcją IQ Alligator jest łatwy w konfiguracji i personalizacji

Jak skonfigurować

Ustawienie wskaźnika jest łatwe:

  1. Kliknij przycisk "Wskaźniki" w prawym dolnym rogu pokoju handlowego.
  2. Wybierz Alligator z listy dostępnych opcji.
  3. Kliknij "Zastosuj" bez zmiany ustawień.

Wskaźnik jest gotowy do użycia. Możesz grać z ustawieniem, zwiększając / zmniejszając czas i przesunięcie dla lepszej dokładności lub mniej fałszywych alarmów. Nie zalecamy jednak zmiany ustawień, szczególnie jeśli właśnie wszedłeś w ekscytujący świat handlu.

Jak używać w handlu

Istnieje kilka sposobów na uruchomienie Alligatora. Jak już zapewne wiesz, może pomóc ci określić siłę dominującego trendu. W handlu ważny jest nie tylko kierunek tego trendu. Jego siła może być równie ważna, zwłaszcza w krótszych odstępach czasu. Kiedy zwiększa się odległość między szczęką, zębami i wargami aligatora, trend staje się coraz silniejszy. I wzajemnie. Kiedy linie stykają się ze sobą, trend z całą pewnością wygasa.

Sygnał dostarczony przez aligatora wkrótce przełożył się na nowy trend

Nie jest to jedyny sposób na zastosowanie aligatora do handlu, ponieważ wskaźnik może wskazać punkty zwrotne trendu. W przypadku trendu wzrostowego wargi będą znajdować się nad dwoma innymi liniami, podczas gdy skrzyżowanie zębów i linii szczęki powinno być obserwowane. W przypadku tendencji spadkowej usta znajdują się poniżej dwóch pozostałych linii. Powinno również występować przecięcie zębów i szczęki.

Aby uzyskać lepsze wyniki, Alligator można połączyć z dowolnym wskaźnikiem typu oscylatora (Awesome, Stochastic itp.).

Wniosek

Aligator jest łatwy do opanowania, ale trudny do opanowania. Nie daj się zwieść pozornej prostocie narzędzia. Należy również pamiętać, że wszystkie wskaźniki, niezależnie od tego, jak dobrze dostosowane i używane, mogą zwracać fałszywe wyniki. Zawsze o tym pamiętaj i sprawdź sygnały otrzymane w różnych ramach czasowych i różnych wskaźnikach.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-07-04 12:21:18

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.