5 min przeczytaj

Podczas gdy wykresy przenoszą dane historyczne przez wiele lat wstecz, z upływem czasu notowania stają się mniej znaczące, naturalne jest ograniczenie analizy do jednego (często więcej niż jednego) przedziału czasowego, który zapewnia wystarczającą ilość informacji do przeprowadzenia transakcji.

Określenie głównych ram czasowych daje doskonałe podstawy do zidentyfikowania trendu i odwrócenia rynku, a także do udoskonalenia punktów wejścia i wyjścia w handlu za pomocą narzędzi graficznych i wskaźników. Wybór odpowiedniego przedziału czasowego jest zatem niezbędny dla każdej dobrej analizy technicznej, która powinna obejmować możliwie jak najwięcej istotnych danych przy jednoczesnym minimalizowaniu fałszywych sygnałów.

Istnieje wiele ram czasowych do wyboru, począwszy od kilku minut do końca, ale są kroki, które można podjąć, aby zawęzić opcje. Czytanie tego artykułu, który porównuje wady i zalety różnych ram czasowych, jest dobrym początkiem.

Dokonaj wyboru w oparciu o preferencje handlowe

Przeglądając różne instrumenty na platformie IQ Option zauważysz, że niektóre z nich mają inny wybór ram czasowych. Powód jest prosty. Aktywa o mniejszej zmienności, takie jak towary i fundusze ETF, są zwykle przedmiotem obrotu na dłuższych warunkach, a ich czas jest odpowiednio dobierany. Z drugiej strony opcje są dobrze dostosowane do transakcji krótkoterminowych, a wielu inwestorów wybiera mniejsze ramy czasowe podczas handlu tymi aktywami.

Wybierz przedział czasu odpowiadający Twojemu stylowi handlu, biorąc pod uwagę następujące aspekty. Im większa skala, tym bardziej wiarygodne są obserwowane sygnały, a mniej z nich będzie obserwowanych. I na odwrót, na mniejszą skalę będziesz miał więcej zachęt do otwierania i zamykania handlu, często napędzany hałasem rynkowym (losowe zmiany cen, które nie odzwierciedlają ogólnego nastroju na rynku). Rozstrzygnij się na ramy czasowe, które zoptymalizują ilość i dokładność sygnałów w oparciu o Twoje osobiste preferencje i doświadczenie handlowe.

Ponieważ mniejsze ramy czasowe mają tendencję do powodowania hałasu na rynku, mogą być mylące, polegać na wyszukiwaniu punktów wejścia i wyjścia dla handlu. Zbyt łatwo jest nie zrozumieć sygnału i nie odróżnić faktycznego odwrócenia się rynku od losowego ruchu cenowego. Konieczne jest zatem, aby początkujący handlowcy zadowalali się większymi ramami czasowymi. Jeśli na przykład handlujesz opcjami walutowymi – spróbuj zacząć od 3 godzin i więcej i upewnij się, że wygodnie handlujesz na większą skalę, zanim przejdziesz do mniejszych.

Użyj wielu ram czasowych, aby uzyskać większy obraz

Określenie głównej ramy czasowej odgrywa dużą rolę, ale rozsądne wydaje się spojrzenie na wykres z różnych perspektyw zanim zainwestujesz. Dodanie jednego lub kilku dodatkowych ram czasowych dla tego samego zasobu może być właśnie tym, czego potrzebujesz w swojej analizie, aby podjąć świadomą decyzję, ponieważ skorzystasz z większego obrazu i potwierdzisz swoje sygnały.

Powszechne jest uzupełnienie głównego harmonogramu o ten nad nim i ten pod nim. Większa skala pokazuje główny trend, a także podstawowe poziomy wsparcia i oporu. Jest to szczególnie użyteczne, ponieważ te poziomy będą dominować w przypadku mniejszych skal, gdy są testowane na podstawie cennika. Z drugiej strony, mniejsza skala zapewni ci bardziej szczegółowe informacje pokazujące dodatkowe sygnały potwierdzające te uzyskane z głównego czasu.

Handluj tutaj

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
Między 74 a 89% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-09-03 14:28:29

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.